Blog

GOED JE HUISWERK DOEN SCHEELT EEN HOOP GEDOE EN KOSTEN

Partij X claimt nog een bedrag van bijna €2000,– tegoed te hebben van partij Y. Het betreft de betaling van een restantbedrag ten behoeve van uitgevoerd schilderwerk. Party Y is van oordeel dit niet te hoeven betalen nu partij X ondeugdelijk werk zou hebben afgeleverd. X laat het er niet bij zitten en stuurt Y een aanmaning. Als Y aangeeft niet te zullen betalen, gaat X een stap verder en schakelt een incassobureau in met de daarbij komende kosten. Y wendt zich dan tot mr Michels met het verzoek haar bij te staan in deze kwestie. Tijdens het intakegesprek komt mr Michels erachter dat Y helemaal geen contractpartij is in deze; Y heeft slechts namens een derde de q7825img1verbouwingswerkzaamheden geleidt en namens de eigenaren onderhandelt met diverse leveranciers, waaronder de schilder. Mr Michels stuurt daarop nog dezelfde dag een email aan het incassobureau met de mededeling dat X niks van Y te vorderen heeft, nu deze geen contractpartij is. De volgende dag ontvangt mr Michels een bevestiging van het incassobureau dat zij geen verdere rechtsmaatregelen zullen treffen tegen Y. Eind goed, al goed, voor Y althans!